คอร์ดเพลง TOY – The TOYS (คอร์ด ง่ายๆ)

คอร์ดเพลง TOY – The TOYS | TOY คอร์ด ง่ายๆ สำหรับมือใหม่

เนื้อร้อง , ทำนอง , เรียบเรียง: The TOYS
*กระจกใบนี้ มันไม่มีราคาใด อย่าพยายามมองเข้าไป
ถูกแล้วที่เขาควรจะเดินไป โกรธตัวเองทุกครั้งที่ส่อง (กระจกใบนี้)

คอร์ดเพลง TOY ง่ายๆ

คอร์ดเพลง TOY – The TOYS คอร์ดง่ายๆ สำหรับมือใหม่Youtube : Whattheduck

แอพ