คอร์ดเพลง เนื้อของฉัน – YOUNGGU คอร์ด ง่าย

คอร์ดเพลง เนื้อของฉัน YOUNGGU คอร์ด ง่ายๆ สำหรับมือใหม่

จากวันนั้น ฉันเหลือเนื้อไว้ดูด เธอเอาไป จนฉันไม่เหลืออะไร
อยากเก็บเอาไว้ อยากเก็บเอาไว้สูบ สูบกับบ่องไม้ไผ่ ไม้ไผ่
จากวันนั้น ฉันเหลือเนื้อไว้ดูด เธอเอาไป จนฉันไม่เหลืออะไร
อยากเก็บเอาไว้ อยากเก็บเอาไว้สูบ สูบกับบ้องไม้ไผ่ ไม้ไผ่

คอร์ดเพลง เนื้อของฉัน คอร์ด

คอร์ดเพลง เนื้อของฉัน YOUNGGU คอร์ด ง่ายๆสำหรับมือใหม่

YOUNGGU - เนื้อของฉัน [MUSIC VIDEO] Prod. @MAYOJAMESS

Youtube : Younggu

แอพ