คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ – DAX ROCK RIDER (คอร์ด ง่ายๆ)

คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ DAX ROCK RIDER คอร์ด ง่ายๆ สำหรับมือใหม่

กลับกลายเป็นความทรงจำ ที่ฉันจำแล้วปวด กับคำนั้นที่ฉันและเธอต่างเคยพูดไว้
ถ้าใครเปลี่ยนใจนี้ก่อน นับหนึ่งจนถึงตาย จงไม่มีความสุข แต่ฉันทุกข์ไปก่อนเธอแล้วในวันนี้

คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ

Chord Am Chord D Chord G Chord Em

คอร์ดเพลง ลมเป่าไฟ DAX ROCK RIDER คอร์ดง่ายๆสำหรับมือใหม่

ลมเป่าไฟ - DAX ROCK RIDER [OFFICIAL MV]

Youtube : ลมเป่าไฟ – DAX ROCK RIDER

แอพ